سازه های پارچه ای

06/03/2017
سقف چادری

سقف چادری | سقف چادری سالن | سایبان چادری | سقف پارچه ای | سیبا سازه

استفاده از سقف چادری بسیار گسترده است که میتوان از انواع سقف چادری مانند سقف های متحرک چادری و سایبان های ثابت چادری و همچنین سقف […]
06/03/2017
سالن چادری

سالن چادری | سقف چادری سالن | سایبان چادری سالن و سوله | سیبا سازه

سالن های چادری با کاربری های صنعتی و پوشش اماکن عمومی و خصوصی تولید میگردد. در سالن های چادری با کاربری صنعتی فرم های سالن چادری […]
06/03/2017
پارکینگ چادری

پارکینگ چادری | سقف چادری پارکینگ | قیمت پارکینگ متحرک | سیبا سازه

پارکینگ چادری به دلیل زیبایی و همچنین کارآمد بودن این نوع سازه برای ایجاد سقف روی اتومبیل ها مورد استقبال قرار گرفته است. از پارکینگ چادری […]
06/03/2017
آلاچیق چادری

آلاچیق چادری | قیمت آلاچیق چادری | آلاچیق پارچه ای متحرک | سیبا سازه

آلاچیق چادری در فرم های مختلف با کاربری های مختلف مورد استفاده واقع می شود. از آلاچیق های چادری میتوان برای پوشش فضاهای باز استفاده نمود. […]